رهبران و بیت العدل

محمد قزوینی، پژوهشگر شهیر فرهنگ و تاریخ ایران، و سید حسن تقی‌زاده، ادیب و سیاست‌مدار صاحب‌نام، از روشنفکران ترقی‌خواهی بودند که با عبدالبهاء آشنایی داشتند و با او ملاقات کرده بودن

0 نظر

سید حسن تقی‌زاده، ادیب و سیاست‌مدار صاحب‌نام،از روشنفکران ترقی‌خواهی بود که با عبدالبهاء آشنایی داشت و با او ملاقات کرده بود.

0 نظر

مطلب زیر از کتاب دستنوشته شعاع الله بهائی است که در آن به معرفی پدرش میپردازد ، و طی آن ترجمه انگلیسی تعدادی از نوشته های وی را عرضه میکند .

0 نظر

عنوان اصلی این مصاحبه رسمی محمدعلی بهائی با پسرش شعاع الله چنین است: مصاحبه من با غصن اکبر ،

0 نظر

نوشته ابراهیم خیرالله

0 نظر

این فصل بازنویسی فصلی از کتاب دستنویس شعاع الله بهایی است با عنوان ساده" شوقی افندی ربانی". تیترهای فرعی مقاله را هم به آن افزوده ایم.

0 نظر

این پیام بلافاصله پس از مرگ عباس افندی ، در سال 1921 ، توسط برادر خوانده او، محمدعلی بهائی نوشته شد و انتشار یافت و قصدش این بود که از سوی تمامی بهائیان خوانده شود .

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top