رهبران و بیت العدل

مطلب زیر از کتاب دستنوشته شعاع الله بهائی است که در آن به معرفی پدرش میپردازد ، و طی آن ترجمه انگلیسی تعدادی از نوشته های وی را عرضه میکند .

0 نظر

عنوان اصلی این مصاحبه رسمی محمدعلی بهائی با پسرش شعاع الله چنین است: مصاحبه من با غصن اکبر ،

0 نظر

نوشته ابراهیم خیرالله

0 نظر

این فصل بازنویسی فصلی از کتاب دستنویس شعاع الله بهایی است با عنوان ساده" شوقی افندی ربانی". تیترهای فرعی مقاله را هم به آن افزوده ایم.

0 نظر

این پیام بلافاصله پس از مرگ عباس افندی ، در سال 1921 ، توسط برادر خوانده او، محمدعلی بهائی نوشته شد و انتشار یافت و قصدش این بود که از سوی تمامی بهائیان خوانده شود .

0 نظر

این مقاله کوتاه ، اعلامیه ای است که قمر بهائی در اوایل 1953 ، تحت عنوان ، عباس عبدالبها  نوشت . تیتر مقاله به آن اضافه شده است .

0 نظر

انتخابات منظّم 9 عضو بیت العدل هر 5 سال یکبار در یک کنوانسیون بین المللی در حیفا برگزار می گردد. آخرین انتخابات در سال 2008 برگزار شد.

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top