میراث پدر بهائی برای دختر کوچکش

میراث پدر بهائی برای دختر کوچکش

پدر بهائی، دختر کوچکش را به ادب با برادرش توصیه می کند ولی...

این فیلم کوتاه نقدی است بر میراث ماندگار بزرگان بهائی در احترام به دیگران و جایگاه ادب در این تشکیلات

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top